Առաքում

Պատվերները ԱՄԷ-ից ( Դուբայ ) հիմնականում առաքվում են կայքում նշված ժամկետներում, սակայն, հազվադեպ` կախված բեռնափոխադրող ընկերությունների ծանրաբեռնվածությունից, նշված ժամկետները կարող են հետաձգվել մինչև 10 օրով:

Երեւան քաղաքում առաքումը կատարվում է անվճար, եթե պատվերի ընդհանուր արժեքը գերազանցում է 30000 դրամը, հակառակ դեպքում պատվիրատուն ինքն է վերցնում պատվերը մեր գրասենյակից:
Առաքումը իրականացվում է գնորդի կողմից նշված հասցեով:
Ապրանքը փոխանցվում է միայն այն անձին, ում տվյալներով գրանցվել է պատվերը, կամ այլ անձի, ով կարող է ներկայացնել ստացողի անձը հաստատող փաստաթղթի բնօրինակը:

Պատվիրատուն կարող է չնդունել ուղարկված ապրանքը, միայն եթե.
1. ստացված ապրանքը չի համապատասխանում պատվիրված պահեստամասի կոդին:
2. ստացված ապրանքը վնասված է:
3. պատվիրված պահեստամասը առաքվել է նշված առավելագույն ժամկետից ավելի ուշ քան 10 օր անց:

Այդ դեպքում պատվիրատուին կվերադարձվի իր կողմից վճարված ամբողջ գումարը:
Մնացած այլ դեպքերում, եթե պատվիրատուն հրաժարվում է առաքված ապրանքից,նրան չի վերադարձվի պատվերի ամբողջ գումարի 30%-ը: